W przypadku, kiedy dojdzie do uszkodzenia paznokcia lub jego utraty – na przykład na skutek przeciążenia, urazu bądź resekcji chirurgicznej, bardzo często odczuwalny jest dyskomfort i zwiększona tkliwość miejsca, co utrudnia codzienne funkcjonowanie i choćby noszenie butów. Brak paznokcia stanowi także duży dyskomfort estetyczny, zwłaszcza w okresie letnim – ściąga spojrzenia przechodniów, budzi niemiłe skojarzenia.

usunięcie-rekonstrukcja paznokcia
Paznokieć, który zszedł po przeciążenu palucha oraz jego protetyka.

Z myślą o takich właśnie przypadkach istnieje możliwość założenia specjalistycznej, leczniczej rekonstrukcji, która świetnie zastępuje naturalny paznokcieć, a w dodatku, co niezmiernie ważne – stanowi ochornę przeciwgrzybiczą osłabionego miejsca i zabezpiecza przed mechanicznym drażnieniem. Rekonstrukcja paznokcia zachwuje się podobnie do naturnalne płytki paznokciowej, można ją skracać, pokrywać lakierem, a odrastający paznokcieć, zabezpieczony przed atakiem drobnoustrojów z czasem zastępuje jej miejsce.

zdeformowany paznokcieć
Paznokieć zdeformowany, z infekcją grzybiczą oraz znacznym skróceniem łożyska. Poddany terapii przeciwgrzybiczej + rekonstrukcji na zdrowym odroście.